Comunicat Proiect REGIO | Textile Division 
Create an account
First Name
Last Name
Email
Password
* Your password must contain at least 8 characters.
* Your password must contain letters and at least 1 number.
Shopping cart All fabrics Login | Sign Up

"ACHIZIȚIA DE TEHNOLOGII NOI IN SCOPUL INOVATIEI DE PRODUS SI PROCES IN CADRUL PRINT IDEEA SRL"
S.C. PRINT IDEEA S.R.L., cu sediul în Municipiul Sibiu, Str. Turismului,Nr.4, Județ Sibiu, România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul " Achizitia de tehnologii noi in scopul inovatiei de produs si proces in cadrul Print Ideea SRL ", aferent Contractului de finanțare nr. 1522/09.03.2018, Cod SMIS 112677.

S.C. PRINT IDEEA S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 1522/09.03.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 la nivelul regiunii Centru.

Proiectul a fost implementat la punctul de lucru al societății din Municipiul Sibiu, Strada Stefan cel Mare, nr. 166, Hala nr. 3, Județ Sibiu, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Perioada de implementare a proiectului a fost de la data de 01.03.2017 până la data de 31.10.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 6.206.533,05 lei, din care 3.731.006,03 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă compusă din: 3.171.355,13 lei – valoare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regională și 559.650,90 lei – valoare nerambursabila din Bugetul Național.

Scopul proiectului (obiectivul general al proiectului) este "diversificarea activității S.C. PRINT IDEEA SRL prin achiziția de echipamente de ultimă generație necesare derulării activității de finisare a materialelor textile, într-un interval de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum și la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din Regiunea Centru”.

Obiectivele specifice, respectiv rezultatele proiectului: Achiziționarea unui activ specific domeniului de finisare a materialelor textile; Crearea unei structurii sortimentale diversificate prin introducerea de noi produse / servicii; Diversificarea capacității de producție, ceea ce va atrage după sine creșterea veniturilor și a profitului obținut.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii - Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă din categorie defavorizata; s-au achizitionat echipamente care inglobeaza cea mai nouă tehnologie; echipamentele achiziţionate corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi şomaj.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro